به شهادت عکس

بزرگداشت شهدای سی‌ام تیر ۱۳۳۱ و رونمایی یادمان و تهی‌گور دکتر محمّد مصدّق در گورستان ابن بابویه