به روایت مطبوعات

روایات مطبوعات ایران از بازسازی مزار شهدای ‌سی‌ام تیر ۱۳۳۱ و نصب یادمان دکتر مصدّق در گورستان ابن بابویه