همکاری و تماس

وبسایت تهی‌گور دکتر محمّد مصدّق ساخته شده است تا یاد یادمان شهدای سی‌‌ام تیر ۱۳۳۱ و یاد یادمان و تهی‌گور دکتر مصدّق را بازسازی کند. همان‌طور که در اسناد «بازسازی یادمان مصدّق» می‌بینید، برای مرمّت این یادمان زحمت‌ها کشیده شده است و نامه‌ها نوشته شده است و مجوّزها صادر شده است، اما همچنان مخالفان غیرپاسخگوی راه مصدّق مانع بازسازی یادمان او هستند. با جمع کردن و بایگانی کردن و انتشار تاریخ این مکان تلاش می‌کنیم تا این ویرانه را دست کم در ذهن بازسازیم ــ از یاد نبریم که یاد از اساس امری ذهنی‌ست. پس شما نیز ما را در یافتن نام آدم‌هایی که در بخش «به شهادت عکس» می‌بینید یاری کنید. و با فرستادن عکس و مطلب کمکمان کنید تا اسناد تاریخی‌مان کامل‌تر شود. نام تمام عکاسانی را که از عکس‌های ایشان استفاده کرده‌ایم نمی‌دانیم. کمکمان کنید تا نام آن‌ها دانسته شود. همچنین می‌توانید تصویر QR CODE زیر را چاپ کنید و بین یادمان فروافتاده‌ی دکتر مصدّق و مزار شهدای سی‌ام تیر بچسبانید تا کسان دیگری نیز که از این مکان می‌گذرند از اهمیت تاریخی این مکان آگاه شوند و حدیث ویرانی این بخش از تاریخ معاصر را بخوانند، مگر یادها را زنده نگاه داریم.

ایمیل ما: