شما در این نقطه‌ی جغرافیایی ایستاده‌اید

35°36’13.5″N 51°26’36.8″E

روبرو (شمال شرق) یادمان فروافتاده‌ی دکتر محمد مصدّق است و پشتِ سرْ (جنوب غرب) مزار ویران‌شده‌ی شهدای سی‌ام تیر ۱۳۳۱

دکتر محمّد مصدّق وصیت کرده بود این‌جا در کنار مزار شهدای سی‌ام تیر ۱۳۳۱ دفن شود. محمدرضا شاه پهلوی ــ که با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و برانداختن دولت مصدّق به قدرت مطلقه دست یافته بود ــ اجازه نداد و مصدّق را به‌امانت در قلعه‌ی تبعیدگاهش در احمدآباد دفن کردند. از اردی‌بهشت تا تیرماه ۱۳۵۸ حزب ملت ایران مزار شهدای سی‌ام تیر را بازسازی کرد و در ۲۹ تیرماه ۱۳۵۸ مراسمی برای بزرگداشت شهدای سی‌ام تیر و مصدق برگزار کرد که در آن سنگ تهی‌گور، لوح یادبود شهدای سی‌ام تیر و یادمان دکتر مصدّق رونمایی شدند. یادمان کمتر از یک هفته ایستاده ماند تا مخالفان راه مصدّق آن را پایین کشیدند و شکستند و لوح و سنگ تهی‌گور را نیز نیست کردند. گروهی دولت مصدّق را برانداختند و گروهی می‌کوشند یاد راه او را بزدایند. این وبسایت تلاشی‌ست برای بازسازی تاریخ مکانی که در آن ایستاده‌اید.